درباره آریاگستر


فعالیتهای اصلی آریاگستر عبارتند از:

  ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری مناسب در جهت بهبود کسب و کار سازمانهای خصوصی

  طراحی و تولید نرم افزارهای یکپارچه اطلاعات مدیریت (MIS)

  طراحی و تولید نرم افزا اتوماسیون سازمانی

  طراحی و تولید نرم افزار سهام

  تولید نرم افزارهای سفارش مشتری

  تولید نرم افزارهای صنایع خاص

  ارائه خدمات سخت افزاری و شبکه های کامپیوتری

  ارائه‌ خدمات آموزش، استقرار و پشتیبانی راهکارهای نرم‌افزاری

  ارائه خدمات مشاوره در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات