سیستم حقوق و دستمزد

سیستم‌های حقوق و دستمزد، هر چیزی که مربوط به روند پرداخت حقوق کارمندان و مالیات حقوق کارمندان باشد را مدیریت می‌کند. در واقع سیستم‌های حقوق و دستمزد وظایف مشخص و متعددی دارند که از این وظایف می‌توان به پیگیری ساعات کاری کارمند، محاسبه حقوق و دستمزد، پرداخت مالیات و سایر کسورات، چاپ و تحویل چک و پرداخت مالیات اشتغال دولت اشاره کرد.

این نرم افزار اغلب برای بررسی حقوق و دستمزد استفاده می‌شود و ورودی آن اطلاعات کارمندان است. با ورود ساعات کاری و حقوق کارمندان، این سیستم به طور خودکار محاسبات لازم را انجام می‌دهد و کسورات لازم را محاسبه می‌کند. بیشتر سیستم‌های حقوق و دستمزد هنگام تغییر قوانین مالیاتی به طور خودکار به روز رسانی می‌شوند و به کارفرمایان برای تشکیل برخی از فرم‌های مالیاتی هشدار می‌دهند.