سامانه جامع رستوران

با توجه به اهمیت مدیریت نیازهای مشتریانِ رستوران ها شامل رزرو میز، رزرو آنلاین غذا و در خواست غذا بصورت غیر حضوری، شرکت نواندیشان آریاگستر مدیریت رستوران را که شامل خصوصیات ذیل می باشد جهت استفاده از لحاظ اندازه کوچک، بزرگ یا متوسط وجه به لحاظ تک شعبه یا چند شعبه ای ارائه نموده است.