خدمات شرکت نواندیشان آریاگستر

استقرار

داشتن یک درک عمیق از نیازمندیها، دغدغه ها، پیچیدگیها، گلوگاهها، سلایق و انتظارات مدیران و چگونگی تطبیق آنها با امکانات و قابلیتها شرط لازم برای استقرار موفق یک مجموعه نرم افزاری یکپارچه میباشد. تضمین همکاری موفق بین آریاگستر و شما وجود این درک و شناخت متقابل است .

یک کارگروه مشترک، متشکل از کارشناسان آریاگستر و شما برنامه ریزی و اجرای جلسات را به عهده گرفته و ضمن ارائه توصیه ها و مشاوره های راهبردی، بر اساس درک و شناخت متقابل اطمینان حاصل میکند که راه حل های تدوین شده در جهت بهبود عملکرد کلی می باشد. در پایان جلسات یک دستور العمل اجرایی که به تصویب کارگروه رسیده است، ارائه خواهد شد که وظایف کلیه بخشهای سازمان به طور صریح و دقیق تعیین شده است.

خدمات شرکت  نواندیشان آریاگستر

آموزش

توانمند سازی و افزایش مهارتهای کاربران کمک بزرگی به ما و شما در جهت اجرای هر چه بهتر راه حل های ارائه شده خواهد کرد. هر چه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای سازمان و قابلیتهای نرم افزار انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت راه کارهای ارائه شده و در نهایت سازمان بالاتر می رود.

بر اساس مستندات تدوین شده در مرحله استقرار تیم آموزش آریاگستر، آموزش نرم افزارها را به روشهای زیر انجام میدهد:

·        طبق زیر سیستم و تفکیک هر بخش

·         آموزش سیستم مدیریت یکپارچه برای مدیران

·         آموزش گزارشات تصمیم ساز

·         آموزش گروهی برای کلیه اعضای سازمان برای آشنایی کلی با راه کارها

·         آموزش از راه دور (E-Learning)

·         آموزش کاربران تازه استخدام شده

·         اجرای دوره های بازآموزی در جهت آشنایی کاربران با امکانات جدید نرم افزارها

در پایان از کاربران آزمونهای تخصصی و عمومی به عمل آمده و بر اساس نتایج آن، گواهینامه استفاده از سیستم نرم افزاری آریاگستر صادر خواهد شد.

خدمات شرکت  نواندیشان آریاگستر

پشتیبانی خدمات

احساس رضایت متقابل، پایدار و لذت بخش بین ما و شما، هدف اصلی تیم پشتیبانی آریا گستر می باشد. بهره برداری آسان و بدون ابهام و اشکال از راه کارهای آریاگستر نقش مهمی در صرفه جویی هزینه های طرفین دارد. تیم پشتیبانی خلاق، چابک و پایبند آریاگستر، همواره آمادگی ارائه خدمات مشاوره راهبردی و فنی در خصوص فرایند کاری شما را خواهد داشت. حفظ وفاداری مشتریان اصلی ترین وظیفه واحد پشتیبانی است. با توجه به بلوغ فنی و تجربه زیاد کارشناسان، پیش بینی می شود خدمات پشتیبانی در حداقل زمان و با دقت حداکثر ارائه شود.

 خدماتی که واحد پشتیبانی ارائه میکند :

·         ارائه مشاوره راهبردی بر اساس نیاز شما

·         برگزاری دوره های بازآموزی و آموزش در حین بهره برداری، با همکاری واحد آموزش

·         پاسخگویی به سوالات و اشکالات کاربران در حداقل زمان ممکن

·         ارتقاء نرم افزارها و نصب ویرایشهای جدید بر اساس نیاز

·         نظر سنجی مداوم از شما برای ارتقاء سطح کیفی خدمات

خدمات شرکت  نواندیشان آریاگستر