خدمات شرکت نواندیشان آریاگستر

استقرار

داشتن یک درک عمیق از نیازمندیها، دغدغه ها ، پیچیدگیها ، گلوگاهها ، سلایق و انتظارات مدیران و چگونگی تطبیق آنها با امکانات و قابلیتها شرط لازم برای استقرار موفق یک مجموعه نرم افزاری یکپارچه میباشد. تضمین همکاری موفق بین آریاگستر و شما وجود این درک و شناخت متقابل است .

یک کارگروه مشترک ، متشکل از کارشناسان آریاگستر و شما برنامه ریزی و اجرای جلسات را به عهده گرفته و ضمن ارائه توصیه ها و مشاوره های راهبردی ، بر اساس درک و شناخت متقابل اطمینان حاصل میکند که راه حل های تدوین شده در جهت. در پایان جلسات یک دستور العمل اجرایی که به تصویب کارگروه رسیده است ، ارائه خواهد شد که وظایف کلیه بخشهای سازمان به طور صریح و دقیق تعیین شده است.

 

خدمات شرکت نواندیشان آریاگستر

آموزش

توانمند سازی و افزایش مهارتهای کاربران کمک بزرگی به ما و شما در جهت اجرای هر چه بهتر راه حل های ارائه شده خواهد کرد هر چه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای سازمان و قابلیتهای نرم افزار انطباق بیشتری داشته باشد در جه اطمینان از موفقیت راه کارهای ارائه شده و در نهایت سازمان بالاتر می رود .

 • بر اساس مستندات تدوین شده در مرحله استقرار تیم آموزش آریاگستر ، آموزش نرم افزارها را به روشهای زیر انجام میدهد:
 •  بر اساس زیر سیستم و تفکیک هر بخش
 •  آموزش سیستم مدیریت یکپارچه برای مدیران
 •  آموزش گزارشات تصمیم ساز
 •  آموزش گروهی برای کلیه اعضای سازمان برای آشنایی کلی با راه کارها
 •  آموزش از راه دور (E-Learning)
 •  آموزش کاربران تازه استخدام شده
 •  اجرای دوره های بازآموزی در جهت آشنایی کاربران با امکانات جدید نرم افزارها

در پایان از کاربران آزمونهای تخصصی و عمومی به عمل آمده و بر اساس نتایج آن ، گواهینامه استفاده از سیستم نرم افزاری آریاگستر صادر خواهد شد.

خدمات شرکت نواندیشان آریاگستر

پشتیبانی خدمات

احساس رضایت متقابل ، پایدار و لذت بخش بین ما و شما ، هدف اصلی تیم پشتیبانی آریا گستر میباشد. بهره برداری آسان و بدون ابهام و اشکال از راه کارهای آریاگستر نقش مهمی در صرفه جویی هزینه های طرفین دارد. تیم پشتیبانی خلاق ، چابک و پایبند آریاگستر ، همواره آمادگی ارائه خدمات مشاوره راهبردی و فنی در خصوص فرایند کاری شما را خواهد داشت. حفظ وفاداری مشتریان اصلی ترین وظیفه واحد پشتیبانی است. با توجه به بلوغ فنی و تجربه زیاد کارشناسان ، پیش بینی می شود خدمات پشتیبانی در حداقل زمان و با دقت حداکثر ارائه شود.

 

خدماتی که واحد پشتیبانی ارائه میکند :

 •  ارائه مشاوره راهبردی بر اساس نیاز شما
 •  برگزاری دوره های بازآموزی و آموزش در حین بهره برداری ، با همکاری واحد آموزش
 •  پاسخگویی به سوالات و اشکالات کاربران در حداقل زمان ممکن
 •  ارتقاء نرم افزارها و نصب ویرایشهای جدید بر اساس نیاز
 •  نظر سنجی مداوم از شما برای ارتقاء سطح کیفی خدمات
خدمات شرکت نواندیشان آریاگستر