خط مشی

به نام خدا

خطی مشی شرکت نواندیشان آریاگستر پژواکشرکت نو اندیشان آریاگستر پژواک در زمینه ؛ تحلیل ، طراحی، و پیاده سازی مجموعه نرم افزارهای یکپارچه اطلاعات مدیریت در بخش‌های مالی ، بازرگانی ، تولید ، اتوماسیون اداری و سایر نرم افزارهای سفارشی فعالیت می کند .

هدف نهایی از توسعه نرم افزار ارائه گزارشات تصمیم ساز و مدیریتی ، در جهت ارتقاء هوش سازمانی در شرکتها و موسسات استفاده کننده از محصولات آریاگستر میباشد.

در حال حاضر مهمترین ماموریت کلیه ارکان آریاگستر ، تحقق اهداف تعیین شده بر اساس محورهای زیر میباشد :

  حفظ کیفیت محصولات ، خدمات و ارتقاء قابلیتها در چارچوب :

  •   افزایش امنیت و سطوح دسترسی به اطلاعات
  •   انعطاف پذیری در طراحی و اجرا
  •   افزایش کارایی اجرایی از طریق مقیاس پذیری ، ایجاد قابلیت پویایی و بهبود پذیری
  •   افزایش اطمینان پذیری
  •   حفظ یکپارچگی در تمامی سطوح
  •   تدوین آزمونهای ارزیابی
  •   افزایش قابلیتهای پشتیبانی

  افزایش رضایت مشتریان و ارائه محصولات و خدمات در چارچوب زمانی و کیفی تعیین شده

  ایجاد وفاداری در مشتریان

  بهره گیری از ابزار روز و ارتقاء فنی و کیفی محصولات

  به اشتراک گذاری تجارب و آموخته ها با مشتریان و متخصصین به جهت توان افزایی .

  ایجاد بازارهای هدف جدید

از کلیه ارکان شرکت انتظار میرود؛ درك و توجهی عميق نسبت به سياست‌ها و مفاد این خط مشی و بیانیه های پشتیبان داشته باشند و حداكثر تلاش و اراده خود را برای دستیابی به اهداف به کار گيرند.از طریق فرایندهای ارزیابی و اثر بخشی با دریافت گزارشهای پایش و تحلیل اهداف در دوره‌هاي زماني مشخص، از عملکرد مناسب سیستم مدیریت یکپارچه، برآوردن شدن الزامات و بهبود مستمر آن اطمینان حاصل خواهد شد.

آرمین محبی نژاد
      مدير عامل