حسابداری مالی

حسابداری

خوشبختانه در قرن حاضر نرم افزارهای مالی از نظر امکانات اسمی دارای رشد قابل قبولی بوده و هستند. شرکتهای مختلف به ارائه راه کارهای متنوعی پرداخته اند. امروزه آنچه که یک نرم افزار حسابداری را متمایز می نماید ؛ ارائه راه کارها و امکانات واقعی به همراه نحوه کاربرد و قابلیت استفاده آنهاست.

گروه نرم افزاری آریاگستر برای ارائه یک راهکار مناسب موارد زیر را مد نظر قرارداده است

  مطالعه نرم افزارهای موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها

  بهره گیری از کارشناسان خبره در طراحی و تولید نرم افزار

  بهره گیری از تکنولوژی روز تولید نرم افزار

  سهولت استفاده برای کاربران

  مدیریت شعب از طریق بستر اینترنت

  تحقیق مداوم در جهت توسعه راهکارهای موجود

  ارائه راهکارهای صنایع خاص

  ارتباط با سایر زیر سیستمها

  تعریف حسابها در سطوح گروه ، کل ، معین ، تفضیلی ، مراکز هزینه و پروژه ها

  تعریف حسابهای تفضیلی به صورت شناور یا منحصر به فرد (Unique)

  تعیین ارتباط حسابهای معین با تفضیلی ، مرکز هزینه و پروژه

  هدایت و کنترل کاربر هنگام ثبت اطلاعات به منظور جلوگیری از خطای انسانی

  تعریف سلسله مراتب کاربران جهت صدور ، مشاهده و تغییر در اسناد حسابداری

  انجام خودکار عملیات پایان سال (بستن حساب‎های موقت صدور سند افتتاحيه و اختتاميه)

  شناسه گذاری دائم یا پیش نویس برای اسناد حسابداری

  گزارش فهرست اسناد

  گزارش دفاترقانونی( روزنامه ، کل)

  گزارش خلاصه اسناد

  انواع ترازها(چهارستونی، شش ستونی ، هشت ستونی)

  گردش حسابها (گزارش دفتر)

  گردش معین به تفکیک تفضیلی ، مرکز هزینه و پروژه)

  گردش تفضیل ، مرکز هزینه و پروژه به تفکیک معین یا کل

  گزارش مرور پله ای

  گزارش ریز اطلاعات اسناد

  حفظ یکپارچگی در خصوص اسناد وارده از سایر زیر سیستمها

  قابلیت فراهم سازی خروجی اطلاعات به فرمتهای Excel,PDF و ....

Howdy, I'm in Tab 3.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat

Learn more...