انبار

انبار

موجودی مواد و کالا به عنوان یکی از سرفصلهای اصلی حسابداری مالی نقش مهمی را در صورتهای مالی اساسی به خود اختصاص داده است.هزینه مدیریت انبارداری ، نوع مقادیر و حجم موجودیهای انبار همچنین جلوگیری از مغایرت موجودی در انبار همواره به عنوان دغدغه های مدیران مطرح بوده است.

در آریاگستر تلاش ما بر مبنای پاسخگویی به سوالات بالا و رفع دغدغه های مطرح شده استوار است.

  آیا عملیات انبارتان توجیه اقتصادی دارد؟

  آیا هماهنگی و ارتباط اصولی با سایر واحدهادر انبار وجود دارد؟

  وضعیت ورود و خروج کالاها چگونه است؟

  موجودی ریالی و تعدادی انبارهای شما چقدر است؟

  آیا توانایی دستیابی به گزارشات و آمارهای تحلیلی با دقت و سرعت بالا دارید؟

  تعریف درختواره انبارها

  گروه بندی کالاها به صورت درختی

  تعیین دسترسی تعدادی و ریالی به صورت جداگانه برای کاربران انبار

  تعیین روشهای قیمت گذاری خروجی انبار(میانگین ، FIFO و غیره )

  تعریف سلسله مراتب کاربران جهت صدور ، مشاهده و تغییر در اسناد

  معرفي سه واحد سنجش جداگانه و واحد شمارش برای کالاها

  قابلیت تعریف اضافات و کسورات (تخفیف ، ارزش افزوده و ....)

  معرفي نقطه سفارش، ذخيره ايمني، حداكثر موجودي برای هر کالا

  تعیین تاریخ انقضاء کالا

  امکان استفاده از بارکد

  ثبت کلیه ورود و خروجهای انبار

  ارسال اسناد حسابداری انبار به زیر سیستم حسابداری مالی

  کشف اتوماتیک خطاهای اسناد حسابداری انبار

  امکان ردیابی گردش کالاها

  امکان دستیابی به گزارشات تحلیلی

  مدیریت حساب تامین کنندگان

  تعریف و گروه بندی تامین کنندگان

  گزارش هاي خرید فصلي ( 3ماهه)

  گزارش كاردكس كالا

  پشتیبانی از شماره سریال ، Batch Number و Lot Number

  قابلیت فراهم سازی خروجی اطلاعات به فرمتهای Excel,PDF و ....