فروش و ارتباط با مشتری

فروش و ارتباط با مشتری

در دنیای تجارت مبتنی بر رقابت امروز ؛ مشتری ، رضایت و وفاداری او عامل اصلی بقای سازمانهاست. تعامل صحیح و ارائه دقیق صورتحسابها و گزارشات به مشتری همچنین کنترل سفارشات و مطالبات و ثبت دقیق اسناد مالی ، از اهداف اصلی طراحی و تولید نرم افزار فروش و حسابداری فروش آریاگستر بوده خواهد بود.

در طراحی این سیستم موارد خاصی مد نظر بوده اند:

  افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران

  تعریف و تعیین گردش کار (Work Flow)

  ارائه گزارشات دقیق و به موقع

  ارائه مانده حساب لحظه ای مشتریان

  مدیریت سفارشات باقیمانده

  رهگیری سفارشات مشتری

  ارائه راهکارهای صنایع خاص

  ارتباط با سایر زیر سیستمها

  ايجاد کارت مشتريان به همراه مشخصات كامل ارتباطی آنها

  گروه بندي مشتريان

  تعيين سقف اعتبار مشتری و کنترل بدهی

  هدایت و کنترل کاربر هنگام ثبت اطلاعات به منظور جلوگیری از خطای انسانی

  تعریف سلسله مراتب کاربران جهت صدور ، مشاهده و تغییر در اسناد

  امکان تعريف مراكز و واسطه‌هاي فروش مرتبط با مشتريان

  قابلیت تعریف اضافات و کسورات (تخفیف ، ارزش افزوده و ....)

  تعریف لیست قیمت محصولات و درج خودکار هنگام صدور اسناد

  محاسبه میزان تعهدات به مشتری (سفارشات تحویل نشده ) و رزرو آنها در انبار محصول

  امکان استفاده از بارکد

  صدور اتوماتيك سند حسابداري و ارسال به زیر سیستم حسابداری)

  کشف اتوماتیک خطاهای اسناد حسابداری فروش

  امکان ردیابی محصولات در فروش و صدور مجوز برای انبار

  امکان ارسال SMS به مشتریان

  گزارشات سود و زيان یک كالا

  گزارش میزان فروش نماینده ها یا ویزیتورها

  گزارش هاي فروش فصلي ( 3ماهه)

  گزارش از وضعیت مانده حساب مشتری با سرعت و دقت بالا

  گزارش پرفروش ترین و کم فروش ترین کالاها

  قابلیت فراهم سازی خروجی اطلاعات به فرمتهای Excel,PDF و ....