خزانه داری

خزانه داری

عامل مهمی که مدیران برای تصمیم گیری های مهم خود در سازمان آن را به طور ویژه مورد بررسی قرار میدهند ، آگاهی از وضعیت فعلی و آتی منابع مالی میباشد.

نرم افزار خزانه داری آریاگستر با هدف مدیریت وجوه نقد ، ارائه گزارشات به موقع و دقیق به عنوان یک عنصر قابل اطمینان برای تصمیم گیری مدیران طراحی و اجرا شده است.

  سیستم خزانه داری آریاگستر به عنوان یک نرم افزار پشتیبان تصمیم گیری (DS)

  خودکار سازی فرایندها با تعریف و تعیین گردش کار (Work Flow)

  ارائه گزارشات دقیق و به موقع با توجه به حساسیت اطلاعات نقدینگی

  اطلاع از موجودی لحظه ای منابع

  مدیریت تنخواه گردان

  رهگیری مراحل طی شده اسناد مدت دار

  صورت مغایرت بانکی

  ارتباط با سایر زیر سیستمها

  امكان تعريف كليه منابع (بانکها ، صندوق و ...)

  تعريف دسته چكها و فرم چاپي آنها

  تعريف فرايندهاي دريافت و پرداخت به گونه اي كه عمليات بعدي براي هر چك يا سند خزانه به طور اتوماتيك توسط سيستم براي كاربر مشخص باشد.

  هدایت و کنترل کاربر هنگام ثبت اطلاعات به منظور جلوگیری از خطای انسانی

  تعریف سلسله مراتب کاربران جهت صدور ، مشاهده و تغییر در اسناد

  تعريف حسابهاي مرتبط با اسناد خزانه و سيستم حسابداري مالي

  ثبت كليه اسناد ورودي و خروجي خزانه (دريافت و پرداخت)

  مديريت تنخواه گردان

  قابلیت راس گیری

  تعيين وضعيت اسناد دريافتي و پرداختي به صورت خودكار)

  تهيه صورت مغايرت بانكي

  صدور دستور پرداخت

  پیگیری و ردیابی عملیات دریافت و پرداخت

  نمايش اتوماتيك مبالغ وصول شده مشتريان در مانده حساب آنها در فروش

  گزارش از گردش اسناد و حسابها

  گزارش از آخرين وضعيت دريافتها و پرداختها (وصول شده ها ، برگشت شده ها ، وجوه در راه ...)

  ارائه فهرست اسناد درجريان وصول و اسناد پرداختي مدت دار دريافتي و پرداختي جهتتصميات مديريتي

  حفظ یکپارچگی جهت ارتباط با سیستمهای فروش و حسابداری