موجودی مواد و کالا به عنوان یکی از سرفصلهای اصلی حسابداری مالی نقش مهمی را در صورتهای مالی اساسی به خود اختصاص داده است. هزینه مدیریت انبارداری، نوع مقادیر و حجم موجودیهای انبار و همچنین جلوگیری از مغایرت موجودی در انبار همواره به عنوان دغدغه های مدیران مطرح بوده است. در آریاگستر تلاش ما بر مبنای پاسخگویی به سوالات بالا و رفع دغدغه های مطرح شده استوار است.

 

مشخصات سیستم

  • نرم افزار انبار فرآیند محور
  • تفکیک انبارداری تعدادی و ریالی
  • مطالعه نرم افزارهای موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها
  • نرم افزار حسابداری انبار
  • نرم افزار انبار چند شعبه ای
  • ردیابی کالا و ارتباط با بارکدخوان

سیستم های مرتبط