عامل مهمی که مدیران برای تصمیم گیری های مهم خود در سازمان آن را به طور ویژه مورد بررسی قرار میدهند، آگاهی از وضعیت فعلی و آتی منابع مالی می باشد.

نرم افزار خزانه داری آریاگستر با هدف مدیریت وجوه نقد، ارائه گزارشات به موقع و دقیق به عنوان یک عنصر قابل اطمینان برای تصمیم گیری مدیران طراحی و اجرا شده است.

 

مشخصات سیستم

  • تعریف منابع (حساب بانکی، صندوق، تنخواه)
  • دریافت و پرداخت نقد، چک و سایر اسناد دریافتی بصورت عادی و تضمینی (ریالی و ارزی)
  • تعیین و کنترل تمامی مراحل پرداخت چک از مرحله درخواست تا مرحله صدور و تحویل چک
  • صدور چک به تفکیک حسابهای بانکی با کنترل سریال دسته چک و خرج کردن چک
  • صدور اعلامیه واریز و برداشت برای حساب‌های مختلف (ریالی و ارزی)
  • انتقال مبالغ بین منابع (بانکها، صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها)

سیستم های مرتبط