سیستم‌های حقوق و دستمزد، هر چیزی که مربوط به روند پرداخت حقوق کارمندان و مالیات حقوق کارمندان باشد را مدیریت می‌کند. در واقع سیستم‌های حقوق و دستمزد وظایف مشخص و متعددی دارند که از این وظایف می‌توان به پیگیری ساعات کاری کارمند، محاسبه حقوق و دستمزد، پرداخت مالیات و سایر کسورات، چاپ و تحویل چک و پرداخت مالیات اشتغال دولت اشاره کرد.

این نرم افزار اغلب برای بررسی حقوق و دستمزد استفاده می‌شود و ورودی آن اطلاعات کارمندان است. با ورود ساعات کاری و حقوق کارمندان، این سیستم به طور خودکار محاسبات لازم را انجام می‌دهد و کسورات لازم را محاسبه می‌کند. بیشتر سیستم‌های حقوق و دستمزد هنگام تغییر قوانین مالیاتی به طور خودکار به روز رسانی می‌شوند و به کارفرمایان برای تشکیل برخی از فرم‌های مالیاتی هشدار می‌دهند.

مشخصات سیستم

  • سرعت بالا در جمع آوری اطلاعات کارکرد پرسنل و ارائه به موقع آن
  • دقت بالا در محاسبه مبلغ قابل پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل
  • دارای روش های کنترلی مناسب برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیر قـانونی بـه افـراد سـوء اسـتفاده کننده در آن
  • محاسبه دقیق حقوق بر مبنای هر نفر
  • پرداختی دقیق بر مبنای ساعت کاری
  • محاسبه کسورات حقوق و دستمزد
  • بایگانی اسناد مرتبط با پرداخت به پرسنل
  • تهیه دیسکت قابل ارائه به بانک برای پرداخت گروهی حقوق پرسنل
  • قابلیت تهیه فایل های مالیات حقوق پرسنل
  • قابلیت تهیه فایل های بیمه

سیستم های مرتبط