سامانه درخواست کاربران یک سیستم رسیدگی به درخواست های مشتریان است که درخواست هایی که از طریق تیکت ارسال می شود را جمع آوری کرده و در بانک های اطلاعاتی ذخیره میکند و در اختیار کارشناسان سازمان قرار می دهد، تا کارشناسی که بیشترین اطلاعات را در خصوص این موضوع و برنامه درخواست مشتریان دارد، پاسخگوی مشتری باشد.

 

مشخصات سیستم

  • مطالعه نرم افزارهای موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها
  • ثبت درخواست های مشتری
  • اطلاع رسانی مراحل انجام درخواست به مشتریان
  • نمودار های آماری مراحل و زمانبندی کارها
  • گزارشات به تفکیک مشتریان و تیکت ها

سیستم های مرتبط