نرم افزار کنترل کیفیت، یک سیستم مدیریتی است که به کمک آن میتوان فرآیندهای کنترل کیفیت را مدیریت کرد و از روند تولید و توزیع محصولات آگاه شد. این نرم افزار اغلب شامل ابزارها و قابلیت هایی برای بررسی و ثبت دادههای کیفیت، ردیابی نقاط ضعف و بهبود و همچنین مدیریت اطلاعات مربوط به استانداردهای کیفیت و قوانین صنعتی مربوطه می باشد . استفاده از نرم افزار کنترل کیفیت میتواند به صورت چشمگیری به بهبود کارایی و کاهش هزینه ها کمک کند.

 

مشخصات سیستم

  • افزایش دقت و صحت در اندازه‌گیری‌های کیفیتی
  • کاهش مواد اولیه و تولیدات معیوب
  • بهبود فرآیندهای تولید و کاهش زمان تولید
  • افزایش رضایت مشتریان از محصولات
  • گزارش داده‌های اندازه‌گیری کیفیتی
  • گزارش ردیابی مواد اولیه و محصولات
  • گزارش استانداردهای کیفیت
  • گزارش IPQC هر بخش
  • گزارش نتایج آزمایشات

سیستم های مرتبط